Om offentlige tilskud til tandbehandling

Der er flere muligheder for at få økonomisk hjælp til din tandbehandling. Du skal blot være fyldt 18 år for at få støtte, og støtten afhænger af f.eks. indkomst, sociale forhold og helbredstilstand. Nedenfor kan du læse lidt om de forskellige tilskud:

Den offentlige sygesikring

Den offentlige sygesikring yder udelukkende tilskud til basaltandpleje som f.eks. fyldninger af plast og sølv, tandrensning, parodontalbehandling og tandudtrækning. Sygesikringen yder derimod ikke tilskud til større behandlinger med f.eks. kroner, broer, proteser og implantater. Kontakt din tandlæge, hvis du vil kende det aktuelle tilskud til din behandling.

Sygeforsikringen Danmark

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til mange former for tandbehandlinger. Du kan læse mere om Sygeforsikring Danmarks tilskud her.

Er du pensionist eller i en lavindkomstgruppe

Er du pensioneret eller i en lavindkomstgruppe, kan du muligvis få økonomisk hjælp til dit tandlægebesøg. Kontakt din kommune, og hør om reglerne for tilskud.

Ved fysisk eller psykisk handicap

Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud til personer, der på grund af fysisk eller psykisk handicap har svært ved at komme til tandlæge. Kontakt den kommunale hjemmepleje, hvis du vil høre om muligheder og regler.