Hvis du vil klage over din tandlæge eller tandbehandling

Vi anbefaler, at du først kontakter din tandlæge direkte for at se, om I kan løse problemet i fællesskab. Heldigvis kan de fleste udfordringer klares mellem patient og klinik uden indblanding af andre instanser.

Ønsker du at gå videre med din klage, skal du kontakte Patientombuddet. Få vejledning og find det online klageskema her.

Erstatning for patientskade ved tandbehandling

Krav om erstatning som følge af en fejlbehandling hos en privat praktiserende tandlæge, vil via Patientombuddet blive indbragt for Tandlægeforeningens Patientforsikring.