Tryghedsforsikring sikrer dine afdrag

I tilfælde af, at du skulle blive ude af stand til at klare afdragene på dit KRONEkonto-lån, kan du sammen med dit lån tegne en Tryghedsforsikring for at forsikre dig selv og din eventuelle familie.

Tryghedsforsikring sikrer dig en højere grad af økonomisk handlefrihed. Beløbet betales automatisk sammen med din ydelse, og du kan til enhver tid opsige din Tryghedsforsikring, hvis du ikke længere skulle ønske den.

Tryghedsforsikringen betaler dine ydelser i tilfælde af:

  • Ufrivilligt arbejdsløshed for lønmodtagere
  • Sygemelding for lønmodtagere og selvstændige
  • Hospitalsindlæggelse for pensionister og førtidspensionister i min. 5 dage (det skal nødvendigvis ikke være sammenhængende dage)
  • Dødsfald som følge af en ulykke

Du kan tegne en Tryghedsforsikring hvis du er bosiddende i Danmark og er enten:

  • Selvstændig
  • Pensionist/førtidspensionist
  • Lønmodtager, og har været ansat i fast stilling i mindst 7 sammenhængende måneder

Vilkår og betingelser udleveres sammen med din lånekontrakt.