Lånebetingelser

KRONEkonto er et finansieringstilbud til patienter hos tandlæger og tandklinikker, som er tilmeldt KRONEkonto-ordningen. Låneudbetaling sker direkte til den enkelte klinik. KRONEkonto-ordningen tilbydes kun via tilmeldte tandlæger og tandklinikker.
Find din tandlæge

Hvem kan søge?

Alle, der er fyldt 18 år og ikke står registreret hos RKI Kreditinformation og ikke er opført i Debitor Registret, kan søge.

Hvor meget kan du låne?

Du kan låne det beløb, der fremgår af klinikkens prisoverslag – dog maks. 60.000 kr. Du kan selv beregne den månedlige ydelse ved at indtaste det ønskede lånebeløb i beregneren. Der er ikke krav om hverken sikkerhed eller dokumentation. Et KRONEkonto-lån kan løbe fra 3 til 48 måneder. Den månedlige betaling er fra 100 kr.

Hvad kan du låne til?

KRONEkonto kan benyttes ved køb af alle større tandbehandlinger f.eks. kroner, broer, implantater og proteser, men kun hos de tandlæger og klinikker, der er tilmeldt KRONEkonto-ordningen. Ansøg om lån nu.

Eksempler på KRONEkonto-lån

Så nemt er det med KRONEkonto

Du ansøger om lån på baggrund af tandlægens prisoverslag ved at udfylde en låneansøgning . Ansøgningen underskrives med NemID og du kan henvende dig hos klinikken for at starte behandlingen. Resurs Bank afregner til klinikken.

Tryghedsforsikring sikrer dine afdrag

Du kan forsikre dig selv og din eventuelle familie med en Tryghedsforsikring i tilfælde af, at du skulle blive ude af stand til at klare afdragene på dit KRONEkonto-lån.

Tryghedsforsikringen betaler dine ydelser i tilfælde af:

  • Ufrivillig arbejdsløshed for lønmodtagere
  • Sygdom for lønmodtagere og selvstændige
  • Tvungen hospitalsindlæggelse for pensionister og førtidspensionister
  • Dødsfald som følge af en ulykke for alle forsikrede

Tryghedsforsikring sikrer dig en højere grad af økonomisk handlefrihed. Du betaler fra 25 kr./mdr. for at føle dig mere sikker. Beløbet betales automatisk sammen med din ydelse, og du kan til enhver tid opsige din Tryghedsforsikring, hvis du ikke længere skulle ønske den.

Du kan tegne en Tryghedsforsikring hvis du er bosiddende i Danmark og er enten:

  • Selvstændig
  • Pensionist/førtidspensionist
  • Lønmodtager, og har været ansat i fast stilling i mindst 7 sammenhængende måneder

Vilkår og betingelser udleveres sammen med din kontrakt.

Fortrydelsesret

Som låntager har du en fortrydelsesret på 14 dage, når du låner penge hos KRONEkonto ved Resurs Bank. Du kan fortryde låneaftalen ved at underrette Resurs Bank indtil 14 dage efter du har skrevet under. Hvis du skriver skal brevet være sendt før fristens udløb. Ved at bruge anbefalet brev kan du sikre bevis for fortrydelsen. Hvis du benytter fortrydelsesretten skal du kun betale lånebeløbet og påløbne renter. Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal du tilbagebetale det lånte beløb.